ÁSZF

webáruházunkon keresztül történő vásárlást szabályozó

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A www.reisser.hu webáruház böngészésével és használatával a vevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért, annak aláveti magát.

Amennyiben a weboldal látogatója, ill. a vevő jelen szerződési feltételekkel, vagy annak bármely rendelkezésével nem ért egyet, úgy kérjük, a weboldalt ne használja, és megrendelést ne eszközöljön.

A szolgáltatás igénybevétele, megrendelés tétele az általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

 

Üzemeltetői/forgalmazói adatok

 

A www.reisser.hu online webáruházat a REISSER Csavar Kft. Kft. üzemelteti (továbbiakban forgalmazó).

 

Forgalmazói adatok:

cégnév: REISSER Magyarországi Csavargyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz.

adószáma: 10423763-2-07.

közösségi adószáma: HU10423763.

cégjegyzékszáma, nyilvántartása: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cg. 07 09 013184

adatvédelmi nyilvántartási azonosító: ……………………………………..

elérhetősége: email: reisser@reisser.hu, tel.: 22/591-220, fax.: 22/591-230

 

A szolgáltatás igénybevétele, termékvásárlás, teljesítés

 

A webáruházban lebonyolított vásárlás a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül, ezért arról külön okiratban szövegezett írásbeli szerződés nem készül. A megrendelés feltétele az előzetes regisztrálás.

 

A rendelés az alábbi módon bonyolítható le:

A termékek mellett megjelenő mennyiség rovatba be kell írni a rendelni kívánt mennyiséget, majd a kosár ikonra kattintva a termékek az oldalsávon megjelenő Rendelés tételei feliratú kosárba kerülnek. Az összes rendelni kívánt termék kosárba helyezése után a kosár alatti, Megrendelés feliratra kattintva a weboldal bekéri a szállítási és számlázási címet, melyet a baloldali listából tudunk kiválasztani, vagy a szintén baloldali sávban található  új cím hivatkozásra kattintva tudunk új címet rögzíteni. A címek alatt ki kell választani a szállítási módot és makd a jóváhagyás gombra kattintca tudunk tovább lépni. A kiválasztott termékekről, címekről és szállítási módról kapunk egy tájékoztatást. Amennyiben a megadott adatok helyesek a rendelés rögzítése gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a rendelést. A rendelésről a megrendelő egy munkanapon belül visszaigazolást kap e-mailben. Amennyiben a rendelés leadástól számított 48 órán belül visszajelzés nem érkezik, a rendelést le nem adottnak kell tekinteni, mely esetben felek kötelezettségeik alól szabadulnak. Az esetlegesen raktáron nem elérhető termékekről munkatársunk tájékoztatni fogja.

A megrendelő írásbeli megerősítést kap az áru átvételekor az alábbiakról: /17/1999. (II.5.) Kormányrendelet  3.§ (1) bekezdése/

A vállalkozásunk cégnevéről és címéről, az áru lényeges jellemzőiről, bruttó áráról, járulékos költségekről (szállítási költségek, postaköltségek, stb.), fizetési mód és szállítás, teljesítés egyéb feltételeiről, elállás jogáról, elállási jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és következményéről, a fogyasztói panasz érvényesítésének lehetőségéről, jótállási feltételekről, a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat), a termékre irányadó jótállási / szavatossági szabályokról.

 

A felhasználó a rendelése leadásáig módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, melynek következtében az eredetileg regisztrált adatok felülírásra kerülnek.

 

A megrendelések és azok visszaigazolásai archiválásra kerülnek, azok visszakereshetőek.

 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az nincs raktáron, úgy erről a megrendelő szintén a visszaigazolásban kap értesítést. Ez esetben, ha a termék megfizetése a megrendelő részéről bármely módon már megtörtént, úgy a megrendelő által teljesített összeg 30 napon belül visszafizetésre kerül.

Ha a rendelés leadásának visszaigazolásában eltérő kikötés nem kerül visszaigazolásra, úgy a terméket a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 30 napon belül teljesítjük.

A termék megrendelő részére történő átadása GLS futárszolgálaton, vagy postai úton vagy üzletkötőnk útján történik, vagy személyes átvétellel a Társaságunk 2066 Szár, Vasútállomás 018. hrsz. alatti címén.

Kézhezvételi időpontnak személyes átvétel esetén az átvétel, kiszállítás esetén a kézbesítés időpontja minősül. A kézhezvétel időpontját vita esetén a megrendelőnek kell bizonyítania számlával, futártól/kézbesítőtől kapott nyugtával. Kérjük ezért, hogy a bizonylatot a vevő gondosan őrizze meg!

 

Megvásárolható termékek

 

A webáruház kötő- és rögzítő-elemeket, vágó- és csiszoló elemeket, fúrástechnikai-, ipari- és barkácsgépeket forgalmaz. Az egyes termékeknél feltüntetett képek lehetnek illusztrációk is, a valós termékek a képekhez képest eltérhetnek. A termékek mellett feltüntetett árak eltérő megjelölés hiányában bruttó árnak minősülnek. A webáruházban megvásárolható termékek köre és ára változhat, a leadott megrendelés azonban a megrendeléskor közzétett áron teljesül.

 

Szállítás

 

Amennyiben a terméket nem személyesen kívánja a vevő átvenni, úgy a szállítást társaságunk szervezi meg és bonyolítja erre szakosodott vállalkozáson keresztül.

A szállítási díjat a megrendelő fizeti meg a termék átvételekor.

A szállítási díjak az alábbiak szerint alakulnak:

 

- nettó 40.000.- Ft. vagy 125.- Euro értékű rendelésig: 1590.- Ft. belföldön vagy 4,50 Euro export esetén

- nettó 40.000.- Ft. és 80.000.- Ft. közötti vagy 125.- Euro és 255.- Euro közötti rendelés esetén: 2.990.- Ft. belföldön vagy 9,50 Euro export esetén

- nettó 80.000.- Ft. vagy 255.- Euro fölötti rendelés esetén szállítási költséget nem számítunk fel.

  

Előbbi szállítási díjak nem vonatkoznak:

  • Esetleges hiánypótlásokra

  • Reisser Kft. 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz. alatti címén történő személyes átvételre

 

Fizetés

 

A termék árának megfizetése kiszállítás esetén a futár/kézbesítő/üzletkötő kezeihez történik utánvéttel, míg boltunkban történő személyes átvétel esetében a boltban készpénzben vagy bankkártyával.

 

Elállás

 

A megrendelt termék kézhezvételétől számított legkésőbb nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 8 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a megrendelt terméket vissza kell juttatnia cégünk részére. Utánvéttel visszaküldött csomagot a szolgáltató nem fogad el. A megbontott, vagy használatba vett termék visszavásárlására nincs lehetőség. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért a szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, az ilyen áru nem kerül visszavásárlásra.

 

Elállás esetén a termékért kifizetett vételár visszatérítésre kerül a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Értelemszerűen, ha a megrendelő a kézhezvételt megelőzően áll el vételi szándékától, és a szállítás még nem kezdődött meg, úgy szállítási díjfizetési kötelezettség nem merül fel. Ha az áru hibás, akkor azt a szolgáltató díjmentesen kicseréli.

 

Az áru állapotáról a megrendelő köteles annak átvételekor meggyőződni, esetleges hibákról a futárral / kézbesítővel / üzletkötővel is aláírt jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben a termék a szállítás során sérül meg, úgy ennek tényét a jegyzőkönyvnek szintén tartalmaznia kell – a kézbesítő ez irányú elismerő nyilatkozatát is kifejezetten kikötve -, mert ez esetben a felelősség és a jogkövetkezmények a futárkézbesítőt terhelik.

A szolgáltató hibás teljesítése akkor állapítható meg, ha a hiba tényét a jegyzőkönyv rögzíti, és az áru sérülése nem a szállítás során következett be. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli sérülésre vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

Garancia

 

Az áru körében a szavatossági és jótállási igények rendezési módja a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai szerint alakul. A szavatosságra irányadó anyagi jogszabály a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

 

A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói igények rendezéséről az alábbiak szerint rendelkezik:

 

Ha a megrendelő szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a megrendelő bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

 

A forgalmazó a megrendelő kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

A megrendelő nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a megrendelő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a megrendelőnek át kell adni.

Ha a forgalmazó a megrendelő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a megrendelőt.

A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a megrendelő nevét és címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

 

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik, ezen termékekre visszavásárlási kötelezettség nem áll fenn, így az ebből eredő fogyasztói károk viselése vásárlót terheli. A használati útmutatóra a megrendelőnek ezért fokozott gondot kell fordítania!

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a megrendelő fogyasztói jogának megsértését észleli, és a forgalmazó azt nem orvosolja, a megrendelő lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tehet. A hatóság a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A fogyasztói jogvitából származó igények polgári peres eljárás keretében a polgári peres bíróságok előtt rendezhetőek a Polgári perrendtartásról szóló eljárási szabályok szerint, a jótállásra/szavatosságra vonatkozó anyagi jogszabályok alapján (1959. évi IV. törvény Ptk.)

 

Záró rendelkezések:

 

A REISSER Csavar Kft. a weboldalán található dokumentumok, anyagok kereskedelmi forgalmazását nem engedélyezi, azok kizárólag személyes felhasználásra használhatóak.

 

A weboldallal összefüggésben, ill. a weboldalon található egyes elemeken fennálló szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat köteles minden látogató tiszteletben tartani. A weboldal dokumentumai, anyagai szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármilyen, engedély nélküli használata, másolása, letöltése, felhasználása jogszabályba ütközik.

 

A weboldalon előfordulhatnak pontatlanságok, téves elírások, ezek mielőbbi korrigálására törekszünk. A közzétett információk tájékoztató jellegűek.

A közzétett adatok illetéktelen általi megváltoztatásából eredő következményekért felelősséget nem vállalunk.

 

A Weboldal használata feltételezi azt, hogy a látogató ismeri és tudomásul veszi az internet technikai és műszaki korlátait, az ezzel velejáró esetleges hibalehetőségeket. Javasoljuk ezért védelmi szoftverek használatát, melyek az esetleges technikai hibákat a látogató részéről minimalizálják. Társaságunk nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek az oldalunkra történő csatlakozás során következnek be. Kérjük látogatóinkat, hogy a számítógépükön tárolt adatok védelméről saját érdekükben gondoskodjanak!

 

Weboldalunkról (www.reisser.hu) elérhető portálok társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A weboldal használata során más weboldalakra történő belépése a látogató saját kockázatára teheti meg, ennek következményéért társaságunkat felelősség nem terheli.

 

 

A REISSER Csavar Kft. fenntartja azt a jogot, hogy weboldalát módosítsa, törölje, megszűntesse. A weboldalt másolni, sokszorosítani, újraközölni mind egészében, mind részében tilos.

 

 

Vissza a tetejére