REISSER Csavar Kft.

Kosár

Nettó részösszeg:

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

webáruházunkon keresztül történő vásárlást szabályozó

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.reisser.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik. A webáruházunk szolgáltatásait a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrált személyek vehetik igénybe, amennyiben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruházban elektronikusan leadott megrendeléssel lehet vásárolni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Amennyiben a weboldal látogatója, ill. a vevő jelen szerződési feltételekkel, vagy annak bármely rendelkezésével nem ért egyet, úgy kérjük, a weboldalt ne használja, és megrendelést ne eszközöljön.

 

Üzemeltetői/forgalmazói adatok

 

www.reisser.hu online webáruházat a REISSER Csavar Kft. üzemelteti (továbbiakban forgalmazó).

Forgalmazói adatok:

cégnév: REISSER Magyarországi Csavargyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz.
adószám: 10423763-2-07
közösségi adószám: HU10423763
cégnyilvántartás: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 07 09 013184
elérhetőség:

email: reisser@reisser.hu,

tel.: 22/591-220,

fax.: 22/591-230

 

A szolgáltatás igénybevétele, termékvásárlás, teljesítés

A webáruházban lebonyolított vásárlás távollevők között jön létre, ezért arról külön okiratban szövegezett írásbeli szerződés nem készül, tehát a szerződés alakisága: nem írásban megkötött szerződés. A szerződéskötés nyelve magyar. A megrendelés feltétele az előzetes regisztrálás.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön fogyasztóként jár el, úgy a weboldalon lebonyolított vásárlásra irányadó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet is. Ön akkor jár el fogyasztóként, ha Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. /Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont/

 

 

A rendelés az alábbi módon bonyolítható le:

A webáruházba történő belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót egy egyszeri, előzetes regisztrációs folyamattal kapja meg a Vevő, melyet a www.reisser.hu oldalról (bejelentkezés / regisztráció menüpontban) kezdeményezhet. A regisztráció feldolgozása manuálisan történik, ezért Vevő nem kap azonnali, automatikus hozzáférést a webáruházhoz.

A vásárlás első lépése a termékek kosárba helyezése: a termék neve mellett megjelenő mennyiség rovatba be kell írni a rendelni kívánt mennyiséget, majd a Kosár ikonra kattintva a termékek a felső oldalsávon megjelenő Kosárba kerülnek. Az összes rendelni kívánt termék kosárba helyezése után Az Ön Kosara / Kosár ikonra kattintva megjelenik a teljes megrendelés, ahol a termékek mennyisége még módosítható. Itt a weboldal automatikusan bekínálja a vállalatirányítási rendszerünkben rögzített számlázási, szállítási címet, valamint a fizetési módot. Több szállítási cím esetén egy lenyíló ablakban kiválasztható a kívánt szállítási cím. Amennyiben a megadott adatok helyesek, az adatkezelési elvek elfogadása után a Rendelés elküldése gombra kattintva lehet véglegesíteni a rendelést. Ha eltérést talál a rögzített adatokban, kérjük a Megjegyzés rovatban ezt jelezni szíveskedjen, vagy vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal, a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatás az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről:

Az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Személyes adatok” menüpontban. A regisztrációs adatokban észlelt hibákat kérjük haladéktalanul jelezze kollégáink felé írásban, a reisser@reisser.hu e-mail címre küldött levélben a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a rendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, ezt is kérjük jelezze a reisser@reisser.hu e-mail címen.

A rendelésről a megrendelő egy munkanapon belül visszaigazolást kap e-mailben. Amennyiben a rendelés leadástól számított 48 órán belül visszajelzés nem érkezik, a rendelést le nem adottnak kell tekinteni, mely esetben felek kötelezettségeik alól szabadulnak! Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az nincs raktáron, úgy erről a megrendelő szintén a visszaigazolásban kap értesítést. Ez esetben, ha a termék megfizetése a megrendelő részéről bármely módon már megtörtént, úgy a megrendelő által teljesített összeg 14 napon belül visszafizetésre kerül.

A megrendelést Társaságunk külön nem iktatja, azonban a megrendelések és azok visszaigazolásai archiválásra kerülnek, azok visszakereshetőek.

Ha a rendelés leadásának visszaigazolásában eltérő kikötés nem kerül visszaigazolásra, úgy a terméket a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 30 napon belül teljesítjük.

A megrendelő írásbeli megerősítést kap az áru átvételekor az alábbiakról:

A vállalkozásunk cégnevéről és címéről, az áru lényeges jellemzőiről, bruttó áráról, járulékos költségekről (szállítási költségek, postaköltségek, stb.), fizetési mód és szállítás, teljesítés egyéb feltételeiről, elállás jogáról, elállási jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és következményéről, a fogyasztói panasz érvényesítésének lehetőségéről, jótállási feltételekről, a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat), a termékre irányadó jótállási / szavatossági szabályokról.

Megvásárolható termékek

A webáruház kötő- és rögzítő-elemeket, vágó- és csiszoló elemeket, fúrástechnikai-, ipari- és barkácsgépeket forgalmaz. A termékek mellett feltüntetett árak eltérő megjelölés hiányában bruttó árnak minősülnek. A webáruházban megvásárolható termékek köre és ára változhat, a leadott megrendelés azonban a megrendeléskor közzétett áron teljesül.

Szállítás

A termék megrendelő részére történő átadása vagy személyes átvétellel a Társaságunk 2066 Szár, Vasútállomás 018. hrsz. alatti címén, vagy üzletkötőnk útján történik, vagy, amennyiben a terméket nem személyesen kívánja átvenni, úgy a szállítást társaságunk szervezi meg és bonyolítja erre szakosodott vállalkozáson keresztül (GLS futárszolgálat útján vagy postai úton).

Kézhezvételi időpontnak személyes átvétel esetén az átvétel, kiszállítás esetén a kézbesítés időpontja minősül. Kérjük ezért, hogy kiszállítás esetén a futártól/kézbesítőtől kapott nyugtát őrizze meg!

A szállítási díjat a megrendelő fizeti meg a termék átvételekor. Amennyiben a vevő utalással kíván fizetni, és vevő ezen igényét Társaságunk előzetesen kifejezetten jóváhagyja, úgy a szállítási díj is utalással kerül megfizetésre.

A szállítási díjak Áfával növelt bruttó értékben az alábbiak szerint alakulnak belföldön:

- 88.900,- Ft értékű rendelésig: 3.035,- Ft

- 88.901,- Ft és 184.150,- Ft közötti rendelés esetén: 5.067,- Ft

- 184.151,- Ft érték fölötti rendelés esetén szállítási költséget nem számítunk fel.

 

Export szállítási díjainkról érdeklődjön kollégáinknál.

Előbbi szállítási díjak nem vonatkoznak:

 

Fizetés

A termék árának megfizetése utánvétes kiszállítás esetén a futár/kézbesítő/üzletkötő kezeihez történik készpénzben vagy bankkártyával (amennyiben arra mód van a futárnál/kézbesítőnél/üzletkötőnél), míg boltunkban történő személyes átvétel esetében a boltban készpénzben.

Elállás

Ha Ön fogyasztóként jár el, akkor Önt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja, valamint, a terméknek a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül.

A nem fogyasztóként eljáró vevők esetében az elállási jog a megrendelt termék kézhezvételétől számított legkésőbb nyolc munkanapon belül gyakorolható.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal (vagy fogyasztók esetén a jelen szerződéses feltételek 2 számú melléklete szerinti nyilatkozat mintával is!), hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 8 munkanap, illetve fogyasztóként eljáró vevő esetén a 14 nap számításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. Írásban történő fogyasztói elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztó elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A fogyasztókra vonatkozó elállási mintatájékoztatót /jelen szerződéses feltételek 1 számú melléklete/ és az elállási nyilatkozatmintát /jelen szerződéses feltételek 2 számú melléklete/ jelen dokumentum végén megtalálja. Kérjük, ezeket az iratokat figyelmesen olvassa el!

Elállás esetén a megrendelt terméket vissza kell juttatnia cégünk részére, legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül. Utánvéttel visszaküldött csomagot Társaságunk nem fogad el. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért Társaságunkat semmiféle felelősség nem terheli, az ilyen áru csak fogyasztók esetén kerül visszavásárlásra, azzal, hogy a termék rendeltetésellenes használatából származó értékcsökkenésért a fogyasztó felel. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a vásárló felelősséggel tartozik.

Elállás esetén a termékért kifizetett vételár visszatérítésre kerül a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül, fogyasztóként eljáró vevő esetén 14 napon belül. Nem fogyasztóként eljáró vevők esetén a visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Amennyiben a vevő fogyasztóként jár el, a visszatérítés a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összegre – ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - kiterjed. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozásunk nem köteles megtéríteni.

Kérjük a vásárlót, hogy az áru állapotáról lehetőség szerint az áru átvételekor szíveskedjen meggyőződni, futárral/kézbesítővel történő kézbesítéskor a futár/kézbesítő jelenlétében. Kérjük, hogy ha az áru állapotában hibát észlel, azt lehetőség szerint a futárral/kézbesítővel is aláíratottan, írásban rögzítse!

Kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló tájékoztatás:

Az árura vonatkozó szavatossági és jótállási szabályok körében irányadó: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; amennyiben pedig vevő fogyasztóként jár el, úgy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet is. A fogyasztó a vállalkozásunk által nyújtandó, kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekről, a jótállás feltételeiről teljes körű tájékoztatást a jelen szerződéses feltételek 3 számú mellékletében talál. 

 

Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés:

A Reisser Csavar Kft. tájékoztatja a fogyasztóként eljáró vásárlót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (2008. évi XLVII tv.) szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, azonban Társaságunk arra törekszik, hogy tevékenységünkre vonatkozó valamennyi jogszabályt helyesen betartsunk.

 

Ha Ön vásárlása során fogyasztóként jár el, úgy a vállalkozásunknak, illetve a vállalkozásunk érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozásunkkal.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban (elektronikusan a reisser@reisser.hu  címen, vagy postai levélben a 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz. alatti székhelycímen) valamint munkanapokon reggel 8.00 órától 16.00 óráig a vállalkozásunk 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz. alatti székhelyén.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasza azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadjuk.

A jegyzőkönyvi panaszt, az emailben vagy postai úton érkezett panaszt legkésőbb 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk, amennyiben panaszát nem tartjuk jogosnak, álláspontunkat indokoljuk.

 

Amennyiben a megrendelő fogyasztói jogának megsértését észleli, és a forgalmazó azt nem orvosolja, a megrendelő lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tehet. A hatóság a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Társaságunk székhelye szerint illetékes: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8., tel.: +36 22 501-751, email: fogyved@fejer.gov.hu .

 

A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Társaságunk székhelye szerint illetékes: Fejér Megyei Békéltető Testület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., tel: +36 22 510 – 310, email: bekeltetes@fmkik.hu .

A fogyasztói jogvitából és a nem fogyasztói jogvitából származó igények polgári peres eljárás keretében a polgári peres bíróságok előtt rendezhetőek a Polgári perrendtartásról szóló eljárási szabályok szerint, a jótállásra/szavatosságra vonatkozó anyagi jogszabályok alapján (2013 évi V. törvény: Ptk.) A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk: www.birosagok.hu honlapon.

Online vitarendezési platform lehetősége

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha fogyasztóként panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt a fogyasztó, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Záró rendelkezések:

A REISSER Csavar Kft. a weboldalán található dokumentumok, anyagok kereskedelmi forgalmazását nem engedélyezi, azok kizárólag személyes felhasználásra használhatóak.

A weboldallal összefüggésben, ill. a weboldalon található egyes elemeken fennálló szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat köteles minden látogató tiszteletben tartani. A weboldal dokumentumai, anyagai szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármilyen, engedély nélküli használata, másolása, letöltése, felhasználása jogszabályba ütközik.

A weboldalon előfordulhatnak pontatlanságok, téves elírások, ezek mielőbbi korrigálására törekszünk. A közzétett információk tájékoztató jellegűek.

A közzétett adatok illetéktelen általi megváltoztatásából eredő következményekért felelősséget nem vállalunk.

A Weboldal használata feltételezi azt, hogy a látogató ismeri és tudomásul veszi az internet technikai és műszaki korlátait, az ezzel velejáró esetleges hibalehetőségeket. Javasoljuk ezért védelmi szoftverek használatát, melyek az esetleges technikai hibákat a látogató részéről minimalizálják. Társaságunk nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek az oldalunkra történő csatlakozás során következnek be. Kérjük látogatóinkat, hogy a számítógépükön tárolt adatok védelméről saját érdekükben gondoskodjanak!

Weboldalunkról (www.reisser.hu) elérhető portálok társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A weboldal használata során más weboldalakra történő belépése a látogató saját kockázatára teheti meg, ennek következményéért társaságunkat felelősség nem terheli.

A REISSER Csavar Kft. fenntartja azt a jogot, hogy weboldalát módosítsa, törölje, megszűntesse. A weboldalt másolni, sokszorosítani, újraközölni mind egészében, mind részében tilos.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

1 számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató

2 számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat

3 számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

  1.  
Vissza a tetejére